Geen verwijsbrief achteraf

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken zelf een afspraak met een specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts mag achteraf geen verwijzing schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een reden is. Om de zorg nog lang beschikbaar en betaalbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht. Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij u ervan op de hoogte stellen dat uw huisarts niet achteraf een verwijzing mag en dus ook niet zal uitschrijven.