Over ons

Welkom bij Huisartsenpraktijk de Molen. Huisartsenpraktijk de Molen is gevestigd in het eerstelijnscentrum Het Foort. Vanuit deze plek staan wij ‘ouderwets’ dicht bij onze patiënten. Het zorggebied van Huisartsenpraktijk de Molen is gericht op het dorp Scherpenzeel en haar landelijke buitengebied. De huisarts is verplicht om binnen maximaal 15 minuten bij u te kunnen zijn.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn willen wij u met deze website op de hoogte brengen van de gang van zaken binnen de praktijk. Klik hierboven op de verschillende kopjes voor verdere informatie over onze praktijk, hoe u ons kunt contacteren, links naar gecontroleerde medische informatie en verschillende formulieren.

U kunt ook herhaalrecepten via de website aanvragen, klik hiervoor op het tabblad "herhaalrecepten".

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00-17:00 uur. Tussen 10:30 en 11:00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen in verband met praktijkoverleg. Als u belt buiten onze openingstijden wordt u doorverwezen naar de huisartsenpost Eemland of Ede, afhankelijk van uw woonplaats. Scherpenzeel, Woudenberg en de Glind vallen onder het verzorgingsgebied Eemland. Telefooon: 085-773 11 00. Indien u woonachtig bent in Renswoude, Amerongen en Overberg valt u onder het verzorgingsgebied van de huisartsenpost Ede. Telefoonnummer: 0318-200 800.

Wij stellen ons hieronder graag aan u voor.

Pauline van der Logt, Huisarts

Per 1 januari 2016 heb ik de praktijk overgenomen van dokter Beunders, waar ik eerder met veel plezier als waarnemer werkte. Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik werk samen met dokter Marije Lenselink als mijn vaste waarnemer, die op maandag, woensdag en vrijdag werkt, en af en toe ook op andere dagen.

Na mijn studie geneeskunde en daarna mijn huisartsopleiding te hebben afgerond in 2009 heb ik in diverse huisartsenpraktijken en verpleeghuizen gewerkt, onder andere in Leiden, Noordwijk, Amersfoort en Renkum.

Een band opbouwen met mijn patiënten en de gezinsverbanden leren kennen vind ik belangrijk. Het vak van huisarts in de volle breedte toepassen, luisteren naar het verhaal van mijn patiënten en samen tot een goede behandeling komen, er zijn voor mijn patiënten en het met elkaar samenwerken in een eerstelijnscentrum geven mij veel voldoening.

Kortom, ik wil graag een huisarts zijn waar mensen met grote en kleine problemen zich gehoord en begrepen voelen. Ik hoop dat u zich welkom voelt in onze praktijk!

Marije Lenselink-Grasman, Huisarts

Tijdens de co-schappen van mijn studie geneeskunde heeft de huisartsgeneeskunde mijn hart gestolen. In 2013 startte ik dan ook de driejarige huisartsopleiding aan het AMC te Amsterdam, waarna ik ruim een jaar als waarnemend huisarts werkzaam ben geweest in diverse huisartspraktijken.Voor de huisartsopleiding heb ik in totaal 2 jaar gewerkt als arts-assistent kindergeneeskunde en poortarts voor urologie, neurologie en oogheelkunde. Daarnaast heb ik in een verpleeghuis en binnen de psychiatrie werkervaring opgedaan.

Oorspronkelijk kom ik uit het dorpje Maarn. Mijn man en ik hebben de wens opgevat meer richting het groen te verhuizen. Onze keus is op Leusden gevallen, van waaruit Scherpenzeel uitstekend te bereiken is.

Binnen de huisartsgeneeskunde ben ik helemaal op mijn plek. Het contact met mensen van jong tot oud, de diverse ziektebeelden, maken mijn werkdag ongelooflijk afwisselend en ervaar ik het als het mooiste vak van de wereld. Ik ben opgeleid om volgens de meest actuele richtlijnen en standaarden te werken, maar probeer samen met mijn patiënt tot een passend beleid op maat te komen. Mijn vaste werkdagen betreffen de maandag, woensdag en vrijdag, daarnaast kunt u mij af en toe ook op een andere dag treffen.

Ik hoop u met een open en vriendelijke houding te mogen ontvangen in mijn spreekkamer!

Judith van Viegen, doktersassistente

Na het behalen van het diploma Doktersassistente en Secretaresse in het jaar 2000 ben ik werkzaam geweest in het UMC te Utrecht. Na enkele jaren ben ik volledig voor ons (op)groeiende gezin gaan zorgen. Vanaf januari 2020 kom ik het team van de doktersassistenten binnen praktijk de Molen aanvullen. Het dynamische beroep van doktersassistente is nooit saai. Het contact met u als medemens is één van de mooiste aspecten van dit vak. Nu en in de toekomst bied ik u graag een luisterend oor en een zorgvolle afwikkeling van alle medische en administratieve handelingen.

Jannie van de Pol-Threels, doktersassistente en praktijkondersteuner

Tijdens de opleiding doktersassistente ben ik in 2002 fulltime in de huisartspraktijk van Jo Beunders gaan werken. Naast het assistente werk heb ik verschillende eigen spreekuren nadat ik in 2007 de opleiding praktijkondersteuner heb afgerond. Spreekuur o.a. in diabetes mellitus, astma/copd, preventie hart en vaatziekte en cervixuitstrijkjes. Sinds ik moeder geworden ben van een dochter en zoon, werk ik op de maandag en dinsdag. Ik werk inmiddels 13 jaar met veel plezier in Scherpenzeel.

Simone Liefting-van Duinkerken, doktersassistente en praktijkondersteuner

Na de afronding van de opleiding verpleegkundige in juli 2013 heb ik besloten om in een huisartsenpraktijk te gaan werken. Hiervoor ben ik de opleiding doktersassistente gestart en heb deze afgerond in juni 2015. Inmiddels ben ik mijn werkzaamheden gaan uitbreiden nadat ik een opleiding heb gedaan voor praktijkondersteuner Astma en COPD en cursussen preventie hart en vaatziekten. Nu doe ik met heel veel plezier mijn spreekuur voor preventie hart en vaatziekten en Astma en COPD. Ook ligt mijn passie bij de wondzorg, waar ik steeds weer een nieuwe uitdaging uit haal.

Het mooiste van mijn werk vind ik de afwisseling tussen administratieve taken en de persoonlijke omgang met patiënten, het meedenken en het bieden van een luisterend oor.

Samen met mijn man woon ik in Woudenberg en werk ik inmiddels alweer bijna 8 jaar met heel veel plezier in deze praktijk!

Marchien van Dijk, praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Mijn naam is Marchien van Dijk-Kaihatu. In 1994 heb ik de opleiding tot Hoger Beroeps Verpleegkundige (HBOV) aan de Christelijke Hoge School in Ede afgerond. Tijdens en na die opleiding was ik gedurende vele jaren werkzaam als Coördinerend Wijkverpleegkundige. In 2001 ben ik in die functie in Scherpenzeel terecht gekomen en wilde daar graag blijven door de kleinschaligheid en de korte lijnen tussen de eerstelijns hulpverleners die ik leerde kennen in het WelzijnsTeam. Vanaf 2005 mocht ik daarnaast ook voor de huisartsen huisbezoeken afleggen en in 2011 ben ik uiteindelijk als Praktijkverpleegkundige Ouderen volledig bij hen in dienst gekomen. Mijn taken richten zich met name op het bezoeken van de ouderen, die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn geworden en om samen met hen en de huisarts te zoeken naar verbeteringen in de situatie en het ondersteunen bij het ouder worden. Dat kan op sociaal, lichamelijk of geestelijk niveau zijn. Er zijn in de gezondheidszorg voortdurend vele ontwikkelingen waarvan ik op de hoogte probeer te blijven om u, namens de huisarts, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Petra van Weenen, doktersassistente

In 1992 ben ik in Rotterdam gestart in een huisartsenpraktijk als doktersassistente, dit was mijn grote leermeester. Daarna heb ik veel ervaring opgedaan in zowel stadspraktijken als dorpspraktijken. Nog een aantal jaren heb ik diensten gedaan op de ambulance van de huisartsenpost als chauffeur, en was daarbij de rechterhand van de dokter tijdens spoed aan huis. Ook heb ik de opleiding tot Triagist afgerond, maar toch gekozen voor het werken in de huisartsenpraktijk omdat mijn hart meer in de dagelijkse patiëntenzorg ligt. Ik hoop mijn werk als fulltime doktersassistente voort te zetten in Huisartsenpraktijk De Molen. Wat ik vooral leuk vind aan het werken in deze fijne praktijk is het luisterend oor zijn tussen de patiënt en de dokter, het meedenken, oplossingen zoeken en naast de patiënt staan. Het werken in het dorp Scherpenzeel ervaar ik als erg fijn, en geeft mijn werk als doktersassistente nog meer sjeu. Oorspronkelijk kom ik uit de Randstad, maar sinds een aantal jaren woon ik in het mooie Renswoude. Ik kan erg genieten van de natuur in deze omgeving. Ik zal ook in de toekomst voor al uw vragen open staan.

Alberdien Polinder, praktijkondersteuner GGZ

Vanaf januari 2020 werk ik als POH GGZ bij de Molen. Op de Christelijke Hogeschool Ede ben ik in 1985 afgestudeerd en daarna heb ik veel ervaring opgedaan in diverse functies als maatschappelijk werker. Ook heb ik acht jaar in Guinée (West-Afrika) gewoond met ons gezin. Ik ben getrouwd met Wim, en heb vier kinderen, die inmiddels zijn uitgevlogen. Na het behalen van mijn diploma POH-GGZ wilde ik er ook graag in werken. Laagdrempelig kunnen we met elkaar in gesprek over psychische of psychosociale problemen. Je kunt denken aan b.v. somberheid, paniek, stress, rouw of slaapproblemen. In de gesprekken kan gewerkt worden aan probleemverheldering, de nodige behandeling vaststellen, begeleiding, eventueel ondersteund door eHealthmodules en psycho-educatie. Een aantal gesprekken kunnen al helpend zijn om weer op eigen kracht verder te kunnen. Het kan zijn dat een verwijzing nodig is. Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Ik werk op maandag en vrijdag.

Caroline Brand, praktijkondersteuner GGZ

Na het afronden van mijn studie psychologie heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Na 10 jaar vond ik dat welletjes en heb met veel plezier de switch gemaakt naar de sector welzijn en zorg. Het werken met jongeren met leer- en gedragsstoornissen, groepswerk in verschillende psychiatrische settings en ambulante (gezins)begeleiding hebben ervoor gezorgd dat ik me tot een generalist heb kunnen ontwikkelen.

Sinds mei 2016 ben ik in werkzaam als Poh GGZ bij praktijk De Molen. Dit houdt in dat ik me bezighoud met het adviseren, ondersteunen en begeleiden van patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. Het werken met verschillende mensen en het praten over wat hen bezighoudt, combineer ik met een gezonde nieuwsgierigheid naar wat hen drijft. Ik ga graag uit van wat mensen wél kunnen, hou van laagdrempelige toegang, náást mensen staan en een oplossingsgerichte aanpak. Dat zijn dan ook de dingen die me aanspreken als Poh GGZ en het samenwerken in de huisartsenpraktijk.

Ik ben aanwezig in het eerstelijnscentrum op woensdag, donderdag en vrijdag. En als het echt niet anders kan, kom ik ook bij mensen thuis. Samen gaan we voor het herstel van de eigen kracht; daarin denk en loop ik graag een eindje met je mee!

Elmira Karels, praktijkondersteuner GGZ

Ik ben Elmira Karels en ik werk als praktijkondersteuner-GGZ in De Molen. Na de afronding van mijn opleiding tot psycholoog, heb ik in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Daar richtte ik me voornamelijk op angst- en stemmingsproblematiek. Sinds 2014 werk ik als POH-GGZ in de huisartsenpraktijken in Scherpenzeel. In mijn werk vind ik het belangrijk dat u/jij de ruimte krijgt om te vertellen wat je bezig houdt en waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Ik bied vervolgens passende begeleiding/ondersteuning bij het hanteren van de klachten. Soms is het nodig om door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Jacco Burbach, praktijkmanager

Ik hou mij binnen huisartsenpraktijk de Molen bezig met de niet-medische zaken als financiën, administratie, inkoop, etc. Daarnaast werk ik aan het continu verbeteren van de kwaliteit in de praktijk zodat de zorg zo optimaal mogelijk wordt en zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de patiënt. Ik heb de opleiding bedrijfskunde gedaan en heb veel ervaring opgedaan binnen verschillende bedrijven.