Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede het liefst met uw huisarts. Wij willen als huisartsenpraktijk graag professionele huisartsgeneeskundige zorg leveren. Wij vinden het belangrijk dat u ons daarin vertrouwt.

Ondanks dat streven is het mogelijk dat u ontevreden bent na contact met onze praktijk. We stellen het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen en ervan te leren voor de toekomst. U kunt dit melden door een klachtenformulier in te vullen en bij ons in te leveren. Dit formulier is bij de assistentes verkrijgbaar.

De klachtencoƶrdinator van de praktijk neemt uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of in een gesprek een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Komt u er niet uit met uw huisarts, of vindt u het lastig, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE, de stichting voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg, waar de huisarts onder valt. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.